• పేజీ_బ్యానర్
  • గ్రౌండింగ్ రాడ్

    గ్రౌండింగ్ రాడ్

    గ్రౌండింగ్ రాడ్‌లను రాడ్ మిల్లులలో గ్రౌండింగ్ మీడియాగా ఉపయోగిస్తారు.సేవా ప్రక్రియలో, క్రమం తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయబడిన గ్రౌండింగ్ రాడ్లు క్యాస్కేడ్ పద్ధతిలో పని చేస్తాయి.గ్రైండింగ్ రాడ్‌లు గ్యాప్‌లలోని ఖనిజాలను ప్రభావంతో గ్రైండ్ చేసేలా చేస్తాయి మరియు పరిమాణం తగ్గినప్పుడు స్క్వీజింగ్ చేస్తుంది.